Náhradní plnění

Nové info na  www.zabalvse.cz

 

Limit náhradního plnění pro rok 2017 3 447 868 Kč

Čestné prohlášení 2017

Čestné prohlášení 2016

Čestné prohlašení 2015

                                    Náhradní plnění 

Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, účinná od 1. 1. 2012, přinesla významné změny v oblasti náhradního plnění, jehož objem nebyl dosud limitován. Změny se týkají převážně poskytovatelů a zaměstnávání OZP, dotknou se však i odběratelů náhradního plnění.

Hlavní změnou je nově stanovený limit pro náhradní plnění. Řádný poskytovatel náhradního plnění bude ve své nabídce služeb a výrobků omezen výší limitu. Zájemci o náhradní plnění si budou muset proto pospíšit s jeho zajištěním, nechtějí-li platit tzv. „invalidní daň“ za povinný podíl zaměstnávání OZP.
Díky tomuto limitu bude kapacita poskytovatelů náhradního plnění pouze okolo 50% reálné poptávky, to bude důvodem raketového růstu cen a nutnosti strategie rychlého smluvního řešení! V praxi to tedy znamená, že čím dříve se budete věnovat náhradnímu plnění, tím lépe! Jinak bude nabídka vyčerpána a Vy budete muset odvést poplatky státu. Proto s náhradním plněním neváhejte!

 

Víte o tom, že nový zákon říká:

„Pokud nebude splněn dodavatelem náhradního plnění povinný podíl mezi počtem jeho zaměstnanců (OZP) a maximální výší náhradního plnění, které může poskytnout, odpovídá za to odběratel !!!“
Věříte tomu, že Váš dodavatel náhradního plnění již mnohonásobně nepřekročil svůj limit pro garantování náhradního plnění a nehrozí Vám tím pokuta až do výše 1mil.?
Vzhledem k těmto legislativním změnám probíhá smluvní blokace naší kapacity náhradního plnění ve formě Garančních smluv. Nezávaznou rezervační garanční smlouvu můžete vyplnit zde.

Celý zákon najdete ZDE

CHRAŇTE  SVÉ  PENÍZE!!!

Proč využít náhradního plnění od nás?

* Peníze nevyhodíte oknem. Získáte nejen náhradní plnění, nýbrž i  služby a produkty pro Vaši společnost a splníte povinný podíl.
* Odpadnou Vám starosti s poskytováním zaměstnávání OZP, které byste jinak museli zaměstnat a najít pro ně pracovní uplatnění.
* Díky garanční smlouvě se nemusíte bát pokuty za přečerpání náhradního plnění odběratele.

Pro ilustraci následující tabulka


Uvedené hodnoty v tabulce mohou být vždy mírně odlišné vzhledem k nárůstu průměrné měsíční mzdy v ČR. Přepočet vychází z předpokladu 22.896 Kč.

Na danou problematiku se v rámci naší chráněné dílny díváme komplexním způsobem. Nenabízíme tedy konkrétní výrobky, nýbrž nasloucháme přáním a potřebám klientů a jako odezvu na tyto podněty nabízíme konkrétní optimální řešení na bázi dlouhodobých řešení na klíč. Svým klientům zajišťujeme jako náhradní plnění příkladně – call služby, smart kampaně, vytvoření a správu webových stránek, atd….. Neváhejte nám své potřeby sdělit, ta nejsložitější přání a úkoly jsou pro nás výzvou, více lišta vlevo.


MÁME MÉNĚ NEŽ 25 ZAMĚSTNANCŮ, JE PRO NÁS TENTO PRODUKT NĚJAK ZAJÍMAVÝ?

Ano, pokud Vás naše nabídka zaujala, veškeré služby a produkty u nás můžete zakoupit a přispět tím na provoz naší chráněné dílny. Tuto formu náhradního plnění můžete také nabídnout Vašim obchodním partnerům, prokážete jim významnou konkurenční výhodu.
Již nyní je zcela aktuálním tématem i problematika náhradního plnění na další rok. Naše chráněná dílna nabízí svým stálým partnerům včasné uzavření garančních smluv. Zajistěte si náhradní plnění včas, za férových podmínek a vyhněte se nepříjemným starostem.


Kontaktujte nás!

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Zaměstnáváte-li více než 25 zaměstnanců, je Vaší povinností splnit povinný podíl 4 % v zaměstnávání OZP. Nesplňuje-li zaměstnavatel tuto povinnost, může situaci řešit zaplacením povinného odvodu (tzv. „invalidní daně“), nebo nákupem zboží či služeb u firem zaměstnávajících alespoň 50% osob se zdravotním omezením.

OZP
Osoba se zdravotním postižením, dříve ZPS – osoba se změněnou pracovní schopností.